GENERELLE BETINGELSER & VILKÅR

Version 1, dato 13 august 2018

1. GENERELT
  1. Disse salgsbetingelser (”Salgsbetingelserne”, ”Betingelser”) gælder for Bounce Fields ApS (CVR-nr. 39064243), Arne Jacobsens Allé 12.
  2. Copenhagen 2300, e-mail: info@bounceinc.dk og selskaber inden for samme koncern som Bounce Fields ApS (tilsammen ”Bounce”, ”os”, ”vi”, ”vores”). Bounce leverer ydelser inden for sports- og fritidsaktiviteter (”Ydelserne”) på lokationerne angivet på http://www.bounceinc.dk.
  3. Salgsbetingelserne gælder for din brug af vores hjemmeside http://www.bounceinc.dk (”Hjemmesiden”), din bestilling af billetter til vores sports- og fritidsaktiviteter og faciliteter samt din brug af Ydelserne.
  4. For at kunne benytte Hjemmesiden, booke og købe billetter til vores sports- og fritidsaktiviteter og faciliteter samt gøre brug af Ydelserne skal du være fyldt 18 år samt være i stand til at indgå aftaler og bekræfte din fulde accept af disse Salgsbetingelser. Hvis du er under 18 år, er dine forældres eller din værges samtykke nødvendigt.
2. BESTILLINGEN

2.1.  Du kan bestille de billetter og tjenesteydelser, der til enhver tid er tilgængelige på Hjemmesiden. Priserne for billetterne og Ydelserne er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms, hvis ikke andet er angivet.

2.2. Betaling kan ske ved at benytte de betalingsmuligheder, der er tilgængelige på Hjemmesiden. Vær venligst opmærksom på, at betalingsmulighederne er udbudt af tredjemand og kræver din accept af Salgsbetingelserne for den valgte betalingsmetode. Læs og bekræft venligst, at du accepterer den pågældende tredjepartsudbyder af betalingsmulighederne, før du bekræfter din bestilling.

2.3. Ved hver bestilling skal du angive navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og/eller andre oplysninger, der kræves på Hjemmesiden.

2.4. For visse bestillinger eller brug af Hjemmesiden og Ydelserne skal du oprette en konto ved at følge de instrukser, der er tilgængelige på Websitet, og derefter logge ind ved at benytte brugernavn og adgangskode. Du alene er ansvarlig for at opbevare brugernavne, adgangskoder og andre indlogningsdetaljer fortrolige samt for enhver brug af din konto. Hvis du bliver bekendt med eller får mistanke om uberettiget brug af din konto, skal du straks kontakte os.

2.5. Du er ansvarlig for at levere og vedligeholde fuldstændige, korrekte og opdaterede oplysninger. Du må ikke udgive dig for at være en anden end dig selv. Hvis du benytter en anden persons navn eller detaljer, skal du have opnået en sådan persons forudgående godkendelse.

2.6 Når du har afgivet en bestilling, vil du modtage en bekræftelse, på den e-mailadresse du har angivet i forbindelse med din bestilling, eller som er knyttet til din brugerkonto. Gennemse venligst bekræftelsen grundigt og oplys straks, hvis der er sket fejl, eller der er uoverensstemmelse med din bestilling. Hvis du ikke inden to dage har modtaget bekræftelse på din bestilling, skal du straks underrette os.

2.7. Bemærk venligst, at fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse på tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud. Ikke desto mindre beder vi dig kontakte os straks, hvis du bliver opmærksom på fejl ved en bestilling af billetter til vores sports- og fritidsaktiviteter og faciliteter.

3. BESTEMMELSER

3.1. Vi prioriterer sikkerhed højt og arbejder aktivt og proaktivt på at sikre, at din og dine børns oplevelse vil blive så sikker og sjov som muligt. Derfor har vi udarbejdet følgende bestemmelser:

3.2. Alle deltagere i vores sports- og fritidsaktiviteter eller besøgende på vores faciliteter skal følge de retningslinjer og instrukser, der er givet på vores faciliteter eller af vores instruktører.

3.3. Børn skal være mindst 2 år gamle for at deltage i vores sports- og fritidsaktiviteter eller for at besøge vores faciliteter.

3.4. Børn mellem 2 og 12 år skal til enhver tid være overvåget af en ansvarlig voksen.

3.5. Hvis du er gravid eller har en skade eller lider af en sygdom, bør du rådføre dig med din læge, før du deltager i nogen af vores sports- og fritidsaktiviteter eller besøger nogle af vores faciliteter.

3.6. Hvis du ikke overholder eller accepterer disse bestemmelser, må du ikke benytte Ydelserne eller få adgang til vores faciliteter. I sådanne tilfælde er du endvidere ikke berettiget til tilbagebetaling af noget beløb, for den tid du måtte være ude af stand til at benytte Ydelserne.

4. PERSONDATA

4.1. Du bekræfter hermed, at du har modtaget information om vores behandling af dine personlige data. Denne information er tilgængelig på http://www.bounceinc.dk/personoplysninger.

4.2. Hvis du leverer personlige data, der kan henføres til en anden, garanterer du, at denne person har gennemgået og accepteret Betingelserne og modtaget oplysning og, hvis relevant, givet sit samtykke vedrørende vores behandling af vedkommendes personlige oplysninger.

5. ERSATNINGSANSVAR

5.1. Hvis du handler i strid med disse Betingelser, kan vi nægte dig adgang til vores faciliteter og forhindre din yderligere brug af vores Ydelser.

5.2. Med forbehold for tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed fra vores side eller krav i ufravigelig lovgivning, er vi udelukkende erstatningsansvarlige for direkte tab, der er sket som følge af vores uagtsomhed og ikke for indirekte tab af nogen som helst art, f.eks. indtægtstab.

5.3. Hvis Websitet indeholder links til websider eller øvrige informationer, som er stillet til rådighed af tredjeparter, er sådanne links kun af vejledende karakter, og Bounce har ikke kontrol med eller er ansvarlig for indholdet af sådanne websites.

6. FORCE MAJEUR

6.1. Ingen af parterne er erstatningspligtig for fejl eller forsinkelser som følge af årsager, der er uden for parternes rimelige kontrol, som direkte påvirker opfyldelsen af disse Betingelser, herunder men ikke begrænset til brand, katastrofer, krig, mobilisering, optøjer, uroligheder, forsinkelse eller forstyrrelse af leverandører, strømafbrydelse, forsinkelse eller forstyrrelse af internettet eller telekommunikationsnettet samt arbejdskonflikter (”Force Majeure”).

6.2. I tilfælde af Force Majeure-begivenheder skal begge parter straks informere den anden part herom samt derefter genoptage opfyldelsen af deres forpligtelser straks begivenheden er ophørt.

7. DIVERSE

7.1. Vi er berettiget til helt eller delvist at overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Betingelser.

7.2. Vi er berettiget til at ændre Betingelserne ved at give dig oplysning herom via e-mail eller via Hjemmesiden. Vi vil ikke opbevare ældre versioner af Betingelserne. Vi anbefaler derfor, at du printer og gemmer ældre versioner af Betingelserne.

7.3. Hvis du ikke er tilfreds med vores ydelser, anbefaler vi dig at kontakte vores kundeservice på info@bounceinc.dk eller 78 700 900.

7.4. I det usandsynlige tilfælde, at vi ikke skulle være i stand til at opnå enighed i forbindelse med en tvist, er disse Betingelser underlagt dansk lov.

7.5. Enhver tvist, der måtte opstå efter din brug af disse Betingelser eller din brug af Ydelserne, skal afgøres ved de danske domstole.

7.6. Som forbruger er du også berettiget til at forsøge at løse tvister som følge af disse Betingelser eller som følge af din brug af Ydelserne ved alternativ konfliktløsning, forudsat at tvisten opfylder kravene hertil (f.eks. krav vedrørende tid og værdi). Vi forpligter os til at bidrage til alternativ konfliktløsning med forbrugere i henhold til lov om alternativ konfliktløsning i forbrugerforhold. Det aktuelle organ for konfliktløsning.