VORES POLITIK OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

vi værner om dit privatliv

Med denne politik vil vi gerne orientere dig om den behandling af personoplysninger om dig, som Bounce Fields ApS, cvr. nr. 39064243, og selskaber i samme koncern som Bounce Fields ApS se pkt. 17 nedenfor, (samlet benævnt “Bounce“, “os“, “vi“, og “vores“), foretager på hjemmesiden http://www.bounceinc.dk/ (“Hjemmesiden“) og i forbindelse med reservationer og køb af billetter til vores sports- og fritidsaktiviteter samt -faciliteter.

Hver enkelt Bounce-enhed er dataansvarlig i forhold til den pågældende enheds behandling af dine personoplysninger. Bounce Fields ApS er dog den eneste dataansvarlige i relation til den behandling af dine personoplysninger, der foretages på Hjemmesiden.

hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi og hvorfor?

I forbindelse med reservationer og køb indsamler vi oplysninger om dig i form af navn, telefonnummer, e-mailadresse og evt. oplysninger om køn og fødselsdato (ved bestilling af fødselsdagsaktiviteter). Vi behandler de indsamlede personoplysninger med henblik på at håndtere din reservation eller dit køb, herunder kommunikere med dig om reservationen eller købet, og med henblik på at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig. Det er nødvendigt, at du afgiver personoplysninger, for at vi kan håndtere din reservation eller dit køb. Ellers kan vi ikke behandle din reservation eller dit køb.

Når du betaler via Hjemmesiden, kan du være nødt til at afgive yderligere oplysninger, såsom debet- eller kreditkortoplysninger. Vi anvender eksterne betalingstjenesteudbydere til at behandle betalingerne via Hjemmesiden. Betalingstjenesteudbyderne er dataansvarlige i forhold til deres egen behandling af dine personoplysninger med henblik på behandlingen af betalingerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan betalingstjenesteudbyderne behandler dine personoplysninger, vil vi anbefale dig at læse deres privatlivspolitikker.

Hvis du giver samtykke hertil, kan vi endvidere behandle de personoplysninger, som du har afgivet til os, med henblik på at orientere dig om vores produkter og ydelser samt om Bounce generelt via telefon, almindelig post, e-mail, telefax, SMS eller lignende elektroniske kommunikationsformer. Vi har i dag “cookies” på hjemmesiden for at give dig den bedst mulige oplevelse. Cookies er koblede til Googles, Facebooks og LinkedIns respektive platforme.

Herudover kan vi på baggrund af en legitim interesse behandle dine personoplysninger med henblik på at følge op på vores kundeforhold til dig og i øvrigt til statistiske, kvalitets- og forretningsudviklingsformål. Det er vigtigt for os, og vi har en legitim interesse i, at holde kontakten til dig og fortsat forbedre og udvikle vores produkter og ydelser.

Endelig kan vi behandle personoplysninger, som du giver os via vores Hjemmeside, f.eks. i kontaktformularer. Vi behandler disse personoplysninger med henblik på at opfylde vores legitime interesse i at besvare din henvendelse.

Såfremt du i forbindelse med ovenstående har afgivet personoplysninger om andre, er du forpligtet til at oplyse den pågældende herom og om nødvendigt indhente dennes samtykke (eller, hvis vedkommende er et barn, samtykke fra den, der har forældremyndigheden over barnet) til vores behandling af den pågældendes personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler, så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde formålene med vores behandling af personoplysningerne i overensstemmelse med ovenstående. Dine personoplysninger kan blive opbevaret længere, såfremt vi i henhold til lov eller aftale skal opbevare oplysningerne, eller hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger til disse formål, vil vi på en sikker måde slette oplysningerne.   

hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi kan evt. videregive dine personoplysninger til koncernselskaber i Danmark, således at de selv kan behandle dine personoplysninger til ovennævnte formål (se nærmere i pkt. 17 nedenfor om, hvilke juridiske enheder der på et givet tidspunkt indgår i koncernen). Videregivelsen af personoplysninger til koncernselskaberne sker på samme juridiske grundlag som selve behandlingen. Herudover kan vi som nævnt ovenfor på baggrund af dit samtykke videregive dine personoplysninger til eksterne betalingstjenesteudbydere, hvis du vælger at betale via Hjemmesiden. Vi kan endvidere dele samlede statistikker med koncernselskaber og samarbejdspartnere uden for Danmark. Vi videregiver aldrig dine personoplysninger til disse selskaber.

hvilke rettigheder har du?

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger ved at sende en skriftlig, underskrevet anmodning til den i pkt. 17 nedenfor anførte adresse.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget eller slettet eventuelle urigtige eller ufuldstændige personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

I det omfang vores behandling sker på grundlag af dit samtykke, er du endvidere til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, har vi fortsat ret til at behandle de personoplysninger, som vi allerede har indsamlet på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke.

Herudover har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, og afmelde fremtidige henvendelser fra Bounce ved at kontakte os på e-mailadressen nedenfor.

Endelig har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os som følger:

Selskab Reg.nr. Lokation Kontaktoplysninger og adresse
Bounce Fields ApS 39064243 København Arne Jacobsens Allé 12
Copenhagen 2300
info@bounceinc.dk
+45 78 700 900
Bounce Scandinavia Holding AB 556979-4521 Alsnögatan 11
SE-116 41 Stockholm info@bounce.se
+46 020 10 34 00
Bounce Holding AB 556979-4539 Alsnögatan 11
SE-116 41 Stockholm info@bounce.se
+46
020 10 34 00
Bounce Kungens Kurva AB 556979-4554 Kungens Kurva Alsnögatan 11
SE-116 41 Stockholm info@bounce.se
+46
020 10 34 00
Bounce Toftanäs AB 559078-0523 Toftanäs Alsnögatan 11
SE-116 41 Stockholm info@bounce.se
+46
020 10 34 00
Bounce Hovås AB 559078-0515 Nya Hovås Alsnögatan 11
SE-116 41 Stockholm info@bounce.se
+46
020 10 34 00